Yksityisyyden suoja

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Urheiluopisto / Vierumäki Country Club Oy
Urheiluopistontie 373 19120 VIERUMÄKI 
Puh.  010 5777 450

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Ismo Hämäläinen
Urheiluopistontie 373
19120 VIERUMÄKI 
Puh.  010 5777 450

3. Rekisterin nimi

Hockey Centre -käyttäjärekisteri, HC-palvelu

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan palvelun jäsenenä toimimisen mahdollistamiseksi ja vuorovaikutteisten palvelukokonaisuuksien toteuttamiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakastiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää myös mahdollisten väärinkäytösten seuraamiseen sekä selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

HC-palvelun pakolliset tiedot, jotka ovat välttämättömät palvelun käyttöä varten:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Salasana
  • Titteli
  • Palvelun kieli
  • Aikavyöhyke
  • Huoltajan sähköpostiosoite (alaikäiseltä)

HC-palvelussa on työkaluja erityyppisten tietojen (profiili, harjoituspäiväkirja, turnauspalautteet, pelaaja-arvioinnit, testitulokset yms.) keräämiseen. Tietojen kerääminen ja käyttäminen tapahtuu käyttäjän nimenomaisella suostumuksella. Suostumus annetaan palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä. Alle 18-vuotiaan osalta suostumuksen antaa huoltaja. Pelaajakäyttäjistä rekisteriin kerätään henkilötietoja hänen itsensä käyttäessä harjoituspäiväkirjaa, jossa harjoitteiden valintaan tarvitaan henkilöä koskevia tietoja. Lisäksi samaan seuraan tai joukkueeseen kuuluvat käyttäjiksi rekisteröidyt valmentajat ja toimihenkilöt voivat syöttää rekisteriin pelaajakäyttäjää koskevia turnauspalautteita, pelaaja-arvioita sekä testituloksia, joita käytetään pelaajakäyttäjän kehittämiseen, kouluttamiseen sekä valmentajan-valmennettavan välisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Kaikki rekisteriin kerättävä tai syötettävä henkilötieto on käyttäjäkohtaista. Käyttäjästä kerättyä tai syötettyä tietoa pääsevät näkemään hänen itsensä lisäksi käyttäjän joukkueisiin tai seuraan kuuluvat palvelun käyttäjiksi rekisteröidyt valmentajat toimihenkilöt. Jokaisen joukkueen sivuilla Käyttäjän nähtävissä on lista niistä rekisteröidyistä joukkueen ja seuran valmentajista ja toimihenkilöistä, jotka voivat henkilötietoja kerätä tai nähdä. Kun käyttäjä poistetaan tai hän itse poistuu joukkueen lisenssistä, eivät valmentaja tai toimihenkilöt enää voi nähdä hänestä kerättyä tietoa. Käyttäjää koskevat tiedot säilyvät tällöin rekisterissä, mutta niitä ei käytetä. Kun käyttäjä liitetään uuteen joukkueeseen, sen joukkueen ja seuran käyttäjiksi rekisteröidyt valmentajat ja toimihenkilöt näkevät hänestä kerätyn tiedon. Käyttäjällä on aina oikeus kieltää henkilöä koskevien tietojensa siirtäminen joukkueen vaihdon yhteydessä ja saada poistetuksi rekisteristä itseään koskevat merkinnät ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Alle 18-vuotiaan käyttäjän palveluun rekisteröitymisen yhteydessä hänen huoltajansa antaa suostumuksensa henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen. Huoltajalla on oikeus saada tutustuttavakseen alaikäisen käyttäjän rekisteriin merkityt henkilöä koskevat tiedot ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Alaikäisen käyttäjän huoltajalla on samat oikeudet henkilöä koskevien tietojen siirron kiellon ja rekisteristä poiston suhteen kuin mitä käyttäjällä.

HC-palvelun sisällön käyttöä voidaan seurata mm. siirtämällä käyttäjän tietokoneelle ajoittain ns. evästeitä ("cookies"). Seurannan tarkoituksena on kerätä tietoja siitä, miten ja milloin HC-palvelua käytetään. Tietojen avulla HC-palvelua kehitetään edelleen käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Lisäksi tietoja hyödynnetään kävijämäärien seurannassa. Kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää. Seurannan lisäksi käyttäjästä voidaan tallentaa istuntotason (session) tietoja. Istuntotason tiedot tallennetaan palvelimelle ja poistetaan käyttäjän kirjauduttua järjestelmästä ulos tai automaattisen roskienkeruun toimesta tietyn määräajan täyttyessä. Istuntotason tiedoilla mahdollistetaan mm. HC-palveluun kirjautuminen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Käyttäjät ovat itse luovuttaneet henkilötietojaan, omalla suostumuksellaan, rekisteröinnin yhteydessä tai asiakassuhteen kestäessä internetpalvelussa tai muulla tavoin. Henkilöä koskevia tietoja kerätään myös käyttäjän kanssa samaan joukkueeseen kuuluvilta käyttäjiksi rekisteröidyiltä valmentajilta ja toimihenkilöiltä. Henkilötietojen keräämiseen ja päivittämiseen voidaan käyttää Jääkiekkoliiton jäsenrekisteriä.

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja Jääkiekkoliiton lisäksi muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla sekä palomuurein ja muin teknisin toimenpitein.

9. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Alle 18-vuotiaan käyttäjän huoltaja antaa nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen keräämiseen ja käyttämiseen.

Käyttäjä näkee kaikki itsestään olevat tiedot palvelussa. Käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja siirtäminen sekä henkilötietojen luovuttaminen suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten. Alle 18-vuotiaan huoltajalla on käyttäjän henkilötietojen tarkastusoikeus, tietojen käsittelyn ja siirtämisen sekä suoramarkkinoinnin ja etämyynnin kielto-oikeus ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Tietojen poistaminen

Jos käyttäjä haluaa poistaa tietonsa järjestelmästä, tulee hänen tehdä pyyntö kirjallisesti osoitteeseen iihce@iihce.fi .