Vatsalihas

Fysiologiset perusteet:

Keskivartalon lihaksista juuri vatsalihakset ja lonkankoukistajat ovat jääkiekon luistelun, laukaisu- sekä kamppailuvoiman kannalta hyvin olennaisessa asemassa. Vatsalihasten testaaminen erillään lonkan koukistajista ei ole sen vuoksi perusteltua, etteivät lajissakaan ko. lihakset toimi koskaan itsenäisesti vaan aina yhtenä kokonaisuutena.

Siksi testin toteuttaminen jalat tiukasti tuettuna on perusteltua. Alaraajojen tukeminen testin aikana vähentää myös alaraajojen ja ylävartalon pituussuhteiden vaikutusta testitulokseen ja näin parantaa testitulosten vertailtavuutta erityyppisten urheilijoiden välillä. Lisäpainon käyttäminen niskan takana poistaa käsien käytön voimantuoton apuna ja lisää testiin vaativuutta, jolloin saadaan lihaskestävyyden lisäksi paremmin esille myös lihasten perusvoimaominaisuuksia.