Luistelunopeus 30 m

Fysiologiset perusteet:

Jääkiekko on nopeuslaji, missä erityisesti lähtönopeudella on suuri merkitys. 30 m luistelutesti kertoo pelaajan yleisestä alaraajojen lajinomaisesta nopeusominaisuuksista.

Koska matka on hyvin lyhyt, ei luistelutekniikalla ole niin merkittävää vaikutusta testitulokseen. Lajiteknisenä suorituksena on kuitenkin hyvä seurata pelaajan suoritusta sekä hyödyntää esim. videon välityksellä saatava tieto ja antaa sitä kautta palautetta pelaajan luistelutekniikasta.

Sen sijaan voimaominaisuudet vaikuttavat tulokseen varsin paljon ja siksi varsinkin murrosikäisten kohdalla tuloksia tulee verrata omiin aiempiin arvoihin ja pyrkiä seuraamaan yksilökohtaista kehitystä. Murrosiän jälkeen voidaan tehdä myös vertailua yksilöiden välillä ja arvioida suorituskykyprofiilia sekä lajiasioissa että kuivaharjoittelussa painotettavia asioita.

Testi toteutetaan kahden minuutin toistopalautuksella, mikä on riittävä lihasten välittömien energiavarastojen kannalta eikä merkittävää väsymystä saisi kolmen toiston aikana ilmetä.