Luistelukestävyys 500 m

Fysiologiset perusteet:

Testi suoritetaan parikilpailuna vastakkaisiin suuntiin luistellen. Vaikka jääkiekossa yksittäinen vaihto on harvoin yhtäjaksoista luistelua, vaan enemmänkin nopeita kiihdytyksiä, pyritään testin avulla mittaamaan erityisesti pelaajan kykyä tehokkaaseen – taloudelliseen luisteluun sekä luistelua kuormittavien lihasten kestävyyskykyä. Suorituksessa korostuu tämän kautta siten myös suoran eteenpäinluistelun sekä eteenpäin kaarreluistelun tekninen suorittaminen.

Luistelukestävyystesti kuvaa lajikohtaista anaerobista energia-aineenvaihduntaa ja nopeuskestävyyttä.
Tämän tarkoituksena on mitata, kuinka hyvin urheilija kykenee sietämään haitallisia kuona-aineita (esim. maitohappoa) lihaksissa ja minkälaiset psyykkiset tahdonvoimaominaisuudet urheilijalla on.

Pelaajaa tulee motivoida testissä yrittämään heti alusta lähtien täysillä, jotta saataisiin esille hänen irtiottokykynsä ja samalla mitattua myös suorituksen aiheuttamaa väsymystä.