Juoksunopeus 30 m

Fysiologiset perusteet:

Jääkiekko on myös nopeuslaji, missä erityisesti lähtönopeudella on suuri merkitys. 30 m juoksutesti kertoo erittäin luotettavasti urheilijan yleisestä alaraajojen nopeusominaisuuksista ja ko. juoksutesti on kohtuullisen hyvin yhteydessä luistelunopeuden kanssa.

Koska matka on hyvin lyhyt, ei juoksutekniikalla ole merkittävää vaikutusta testitulokseen. Sen sijaan voimaominaisuudet vaikuttavat tulokseen varsin paljon ja siksi varsinkin murrosikäisten kohdalla tuloksia tulee verrata omiin aiempiin arvoihin ja pyrkiä seuraamaan yksilökohtaista kehitystä. Murrosiän jälkeen voidaan tehdä myös vertailua yksilöiden välillä ja arvioida suorituskykyprofiilia sekä kuivaharjoittelussa painotettavia ominaisuuksia.

Testi toteutetaan kahden minuutin toistopalautuksella, mikä on riittävä lihasten välittömien energiavarastojen kannalta eikä merkittävää väsymystä saisi kolmen toiston aikana ilmetä.