5-loikka

Fysiologiset perusteet:

Jääkiekkoilijan alaraajoilta vaaditaan räjähtävyyttä ja raajojen kykyä tuottaa voimaa syklisesti (vuoroittaisesti) varsin pitkällä voimantuottoajalla. Vauhditon 5-loikka onkin testi, missä voimantuottoaika ja alaraajojen nivelkulmat ovat hyvin lähellä luistelun potkua. 5-loikassa jalat toimivat vuorotellen, jolloin testi kuvaa kevennyshyppyä tai vauhditonta pituushyppyä paremmin syklistä alaraajojen räjähtävyyttä.

Testin tulokseen urheilijan pituudella ja voimaominaisuuksilla on jonkin verran vaikutusta, joten varsinkin murrosikäisten kohdalla tuloksia tulee verrata omiin aiempiin arvoihin ja pyrkiä seuraamaan yksilökohtaista kehitystä.  Murrosiän jälkeen voidaan tehdä myös vertailua yksilöiden välillä ja arvioida suorituskykyprofiilia sekä kuivaharjoittelussa painotettavia ominaisuuksia.

Testi toteutetaan kahden minuutin toistopalautuksella, mikä on riittävä lihasten välittömien energiavarastojen kannalta eikä merkittävää väsymystä saisi viiden toiston aikana ilmetä. Toistoja on viisi, jotta teknisesti epäonnistuneet suoritukset eivät vaikuttaisi lopputulokseen.