Luistelunopeus 30 m

Lajitekniikka- ja taitoperusteet:

Jääkiekossa luistelun lähdöllä ja kiihdytyksellä on erityisen tärkeä merkitys tilanteisiin reagoitaessa ja pelinopeuden ylläpitämisessä. 

Koska 30 m matka on hyvin lyhyt, korostuu testissä lajitekniikan kannalta lähtö ja kiihdytys. Lajiteknisenä suorituksena on hyvä hyödyntää myös kokonaissuoritus esim. videolle kuvaten ja antaa sitä kautta palautetta yleisesti pelaajan luistelutekniikasta.

Voimaominaisuudet vaikuttavat tulokseen varsin paljon ja siksi varsinkin murrosikäisten kohdalla tuloksia tulee verrata omiin aiempiin arvoihin ja pyrkiä seuraamaan yksilökohtaista kehitystä myös tekninen suoritus huomioiden. Murrosiän jälkeen voidaan tehdä myös vertailua yksilöiden välillä ja arvioida suorituskykyprofiilia sekä lajiasioissa että kuivaharjoittelussa painotettavia asioita.

Testi toteutetaan kahden minuutin toistopalautuksella, mikä on riittävä lihasten välittömien energiavarastojen kannalta eikä merkittävää väsymystä saisi kolmen toiston aikana ilmetä.