Kiekonkäsittelyrata

Lajitekniikka- ja taitoperusteet:

Jääkiekko on nopea peli, jossa tulee kyetä yhdistämään sujuvasti kiekonkäsittely sekä luistelu ajan, tilan ja vastustan suhteen.

Kiekonkäsittelyrata mittaa pelaajan kykyä käsitellä kiekkoa liikkeessä eteen- ja taaksepäin luistelun sekä käännösten aikana nopeasti eri tavasta toiseen vaihtaen.

Suorituksen teknisinä asioina tulee havainnoida kiekonkäsittelytapaa sekä varmuutta käsitellä kiekkoa kämmen- ja rystypuolella työnnettäessä ja vedettäessä.

Samalla kiinnitetään huomiota suorituksen sujuvaan rytmisyyteen, käsien ja jalkojen yhtäaikaiseen koordinaatioon, ranteiden käyttöön sekä ala- ja yläkäden liikuttamiseen.